- مدیریت بانک اطلاعات ناوگان شناورهای صیادی :

نقل و انتقال شناورها در استان های ساحلی

مدیریت اطلاعات مالکین، بیمه شناورها، اطلاعات ثبتی شناور

- صدورگواهی تردد ناوگان شناورهای صیادی :

تاریخ گواهی، صیدگاه، نوع صید، صید هدف

اخذ عوارض بندر و پرداخت تعرفه های صید بر اساس تلاش صید و تردد در بنادر

- ثبت و محاسبه آمار صید :

تولید گزارش های مرتبط بر اساس استاندارد های ملی و بین المللی


برای اخذ مجوز صید در منابع آبی طبیعی و نیمه طبیعی از سامانه سماک و جهت ورود به سامانه و دریافت گواهی تردد و همچنین مجوز تامین، انتقال و جایگزینی شناورهای صیادی در آب های ساحلی و فراساحلی از سامانه یکپارچه ذینفعان وزارت جهاد کشاورزی اقدام نمایید.


آدرس سازمان : تهران خیابان دکترفاطمی غربی پلاک 236

تلفن : 02166943887

سازمان شيلات ایران

سامانه یکپارچه مديريت ماهيگيری

ورود به سیستم